Szkoła Podstawowa nr 172

im. Polskiej Organizacji Wojskowej

Sztandar1